Skip to content

Styrelsen

Ordförande

Mari Rasjö
E-post:

Vice ordförande

Bengt Jagaeus
E-post:

Kassör
Ola Norrbelius

Sekreterare

Christer Björn, klubbchef (adjungerad)

Ledamöter

Sten Lyckström
Rikard Bleckert
Patrick Berg
Camilla Norling


Suppleanter

Alban Rexhepi
Per Berggren

Revisorer

Monika Lindgren
Sonja Landin

Valberedning

Thomas Hildenborg
(Sammankallande)
E-post:  

Eva-Britt Dandanell
Per Berggren