Skip to content

Klubbchefen har ordet

Hofors 20230508

Hej medlemmar,

Efter en trög start, våren ville inte ge sig, så har vi äntligen öppnat banan, det är nu även fritt fram för golfbilar på banan.

Anders gäng har slitit hårt för att få banan i speldugligt skick och framför allt få gräset att växa, ny gräsblandning har såtts in och förhoppningen är att få fart på växtligheten så snart värmen kommer.

Hål 16 har det lagts dränering i svängen där det varit blött och förhoppningsvis ge spelbarhet. Hål 18 har ett antal träd tagits bort vänster om eken för att öppna upp en spellinje mot greenen.

Robert, vår Pro, har lagt scheman för träningar och juniorernas verksamhet.

Shopen är fulladdad med nyheter, titta gärna in. Klubbkläder går att beställa.

Tävlingarna börjar att komma igång, seniorerna har haft sin upptakts-scramble.

Damkommittén har haft upptaktsträff med mat och genomgång av nyheterna i shopen.

Vårmötet gick bra och det stora projektet att ansöka om bidrag från Arvsfonden för ombyggnad av träningshallen i Gula ladan godtogs av mötet.

Vi har lämnat in en ansökan om att få deltaga i Svenska Golfförbundets projekt Bättre spelupplevelse ( BSU) och vi är idag en av tre klubbar som får stöd från förbundet för ett genomförande, vi återkommer med mera information när projektet kommit igång.

Väl mött och hoppas vi ses ute på klubben.


Christer Björn
Klubbchef