Skip to content

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2024 FÖR HOFORS GOLFKLUBB

Spela golf

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor.

Lokala regler och tillfälliga lokala regler

Tillfälliga lokala regler för att spela golf hos oss finns anslagna på anslagstavlan och här på hemsidan.

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

Spela golf,Gävle, Leksand, Rättvik, Falun, Sandviken, Hofors, Gästrikland, Uppland, Dalarna

Plikt för brott mot lokal regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

Out of bounds (Regel 18.2)
 1. Out of bounds definieras av de vita pinnarnas och staketstolparnas bansidepunkter i marknivå.
 2. En boll som blir liggande på eller bortom Torsåkersvägen är out of bounds.
 3. Vid spel av hål 18 är angränsande hål 16 på höger sida definierat av vit-gröna pinnar out of bounds. Dessa pinnar behandlas som föremål för golfbanans gräns under spel av hål 18. På alla andra hål är de oflyttbara tillverkade föremål.

 Pliktområden (Regel 17)
 1. Pliktområden definieras av gula eller röda pinnar/plattor.

Green (Regel 13)
 1. Undantag 2 till regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
 • spelaren,
 • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
 • ett djur definierat som ettlöst naturföremål (tex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).

Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.


 
Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
a) Mark under arbete
 1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
 2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.)
 3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
 4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror i sanden.
 5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
 6. Sprickor i marken på de delar av spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre är mark under arbete. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1b. (Men störande inverkan föreligger inte om sprickan bara ger störande inverkan på spelarens stans.).
 7. Störande inverkan från synliga trädrötter som är på en del av spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre är mark under arbete.
 8. Störande inverkan från jordfasta stenar och berg i dagen på en del av spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre är mark under arbete.
b) Oflyttbara tillverkade föremål
 1. Markering som visar avstånd till green är oflyttbara hindrande föremål.
c) Organiska föremål
 1. Stensättningen bakom greenen på hål 14 är integrerat föremål.

 Begränsningar i att använda speciell utrustning
a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
 1. Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.
Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.


Plikt för brott mot den lokala regeln:

Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.


Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
 1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger).

Plikt se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.


Tävlingsvillkor

Tillfälliga tävlingsvillkor för en enskild tävling finns angivna på tävlingsinbjudan.
Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.


Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)

I slagspel med handicap görs särskiljning i första hand enligt spelhandicapsmetoden, i andra hand den matematiska metoden och i tredje hand lottdragning. I slagtävling utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.


Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas till scorekortsmottagning. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat scorekortsmottagningen med båda fötterna.


Prisutdelning

Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.


Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

Spela golf, Gävle, Leksand, Rättvik, Falun, Sandviken, Hofors, Gästrikland, Uppland, Dalarna

Välkommen till oss för att

Spela golf

Vi har gäster från bl.a.

Gävle, Leksand, Rättvik, Falun, Sandviken, Hofors, Gästrikland, Uppland, Dalarna