Skip to content

Klubben

Historik

Hofors Golfklubb bildades 1965 av entusiastisk personal på dåvarande SKF stålindustri.

Golfbanan är belägen på den mark där SKF tidigare bedrev jordbruk.

Som ett minne av denna tid finns den gigantiska ladugårdsbyggnaden, som numer kallas ”Gula Ladan”. I ladan finns idag vår maskinhall med verkstad och lager samt personalutrymmen. Där finns numer också förråd för våra medlemmars golfutrustningar.

Hösten 1967 blev de första 9 hålen på golfbanan klara för spel. Även klubbhuset togs i bruk vid samma tid. Antalet medlemmar var då ca 180.

1980 fick golfbanan ytterligare 3 hål som, precis som de första 9, byggdes helt på ideell basis.

1986 kunde vi inviga en ”riktig” 18-hålsbana. Detta blev möjligt tack vare många ideella krafter som la ner många arbetstimmar på banan. Dessutom fick klubben stöd från såväl kommunen som länsarbetsnämnden.

Nu hade medlemsantalet ökat till 560 personer.

Åren 1990-92 byggdes klubbhuset om för att bl.a. klara myndigheternas krav på restaurangverksamhet.

Samtidigt, år 1991, köpte Hofors Golfklubb den tidigare arrenderade marken och klubbhuset av OVAKO STEEL, som några år tidigare blivit ägare till ortens stålindustri.

Vid den tiden startade den s.k. ”Golfboomen” vilket innebar att medlemstalet ökade snabbt till drygt 1600. Efter “Golfboomen” avtog golfintresset snabbt över hela landet, så även i vår klubb och medlemsantalet sjönk under flera år. Nu har den sjunkande trenden stannat av och vi kan se ett ökat intresse för golfsporten och vår klubb igen.

Idag är Hofors Golfklubb en av kommunens största besöksnäringar.

Klubben har blivit utnämnd till en av Sveriges 10 vackraste golfbanor, vilket man säkert håller med om eftersom golfbanan har vacker sjöutsikt från nästan alla 18 hål. Dessutom blev klubben utsedd till ”Sveriges vackraste golfbana 2012” av sveriges golfjournalister. Se bif länk:

Hofors är Årets Golfklubb

Golfbana, Gävle, Leksand, Rättvik, Falun, Sandviken, Hofors, Gästrikland, Uppland, Dalarna

Golfbana, Gävle, Leksand, Rättvik, Falun, Sandviken, Hofors, Gästrikland, Uppland, Dalarna

Golfbana, Gävle, Leksand, Rättvik, Falun, Sandviken, Hofors, Gästrikland, Uppland, Dalarna