Skip to content

Banguide

Skogs- och parkbana belägen vid sjön Storgösken.

En av Sveriges vackraste banor.

Banan har 18 hål och par 71.

Banarkitekt är Nils Sköld/Sune Linde/Peter Nordvall