Skip to content

Ombyggnation Gula Ladan

2024-05-07

Golfklubbens projekt med ombyggnation av Gula ladan är i full gång. Grävning  för vartten/avlopp är klart, återstår att iordningställa parkeringen. I träningslokalen är det full aktivitet med tilläggsisolering och byggnation av WC, pentry och förråd. I juni månad beräknas arbetet med att byta tak påbörjas.

Vänligen respektera de som arbetar och att området är en byggarbetsplats.

Bygge1
Bygge2
Bygge6
Bygge6