Skip to content

Kallelse till Årsmöte (Höstmöte) för Hofors Golfklubb

2022-10-05

Torsdag 24 november 2022
kl 18.00 i Folkets Hus, Hofors 

Årsmöteshandlingar: 

Styrelsens och Valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttranden kommer att finnas på klubbens kansli samt via mejl för den som önskar en (1) vecka före och vid årsmötet. 

Motioner ska vara inkomna senast 4 veckor före mötet via mejl:

Förslag till Styrelseledamöter och Revisorer lämnas till sammankallande i Valberedningen senast 10 november via mejl:

Varmt välkomna!

Styrelsen

Hofors 2022-10-05