Skip to content

Handicapkommitté

2021-01-02

Golfklubbens handicapkommitté ansvarar för medlemmarnas handicap, svarar på medlemsfrågor och kan göra kommittéjusteringar uppåt eller nedåt.

Två rapporter finns att ladda ner från GIT Online, som golfklubbens handicapkommitté kan använda som stöd för den årliga översynen av medlemmarnas handicap.

Klubbens handicapkommitté är en mycket viktig instans i världshandicapsystemet. Kommittén ansvarar löpande för medlemmarnas handicap och svarar på frågor från medlemmarna.

Arbetet utgår från de handicaprapporter och funktioner som finns i GIT Online. Vid behov kan kommittén göra kommittéjusteringar på golfspelare, uppåt eller nedåt.

Allt kommittéarbete ska ske i enlighet med handicapregelboken.

Läs mer om världshandicapsystemet